Main Logo Nieuweweg

Telefoon: (023) 562 34 66

Tarieven

Tarieven:
De prijzen voor tandheelkundige behandelingen zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit(NZa).
Voor meer informatie over codes en tarieven kunt u gebruik maken van de onderstaande link:

Bekijk hier de tarieven NZa

Verzekeringen:
U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl/polisvergelijker.