Main Logo Nieuweweg

Telefoon: (023) 562 34 66

Kwaliteit

Kwaliteit Tandartsenpraktijk Nieuweweg Hoofddorp

Wij hechten grote waarde aan optimale zorg voor u. Wij volgen de richtlijnen van de beroepsvereniging en wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg.

Onze expertise houden wij up to date door:

  • Volgen van bij- en nascholing
  • Bijwonen intercollegiaal overleg
  • Bijwonen Studiegroepen
  • Implementeren van nieuwe richtlijnen, veldnormen, gedragsregels en praktijkwijzers
  • Bijwonen Themaprojecten
  • Bezoeken klinische avonden

Informatiepunt en klachtenregeling

Mochten we een keer niet tot overeenstemming komen dan is daar een oplossing voor: het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de KNMT. Heeft u een klacht, dan kunt u zich wenden tot de KNMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Maar uiteraard geven wij er in een dergelijk geval de voorkeur aan om de zaken met wederzijds respect en in vertrouwen zelf en met u samen op te lossen.

U kunt contact met ons opnemen. Zo kunnen we ervoor zorgen dat we goede kwaliteit blijven leveren.