Main Logo Nieuweweg

Telefoon: (023) 562 34 66

Behandelingen

Periodieke controle bij de tandarts:
Bij de periodieke controle bekijkt de tandarts de toestand van uw mond, maakt hierbij desgewenst een of meer röntgenfoto’s en verwijdert zo nodig tandsteen.

Behandelingen:
De tandarts neemt een eventueel geconstateerd mond- of tandprobleem met u door. Hierbij worden oplossingen, behandelingen, en kosten met u besproken. Kleine ingrepen kunnen direct of binnen enkele dagen plaatsvinden. Bij een uitgebreider behandelplan kan dit met de bijbehorende kosten worden vastgelegd en na uw instemming worden uitgevoerd.

Zo nodig wordt u verwezen naar de mondhygiëniste om de conditie van het tandvlees te verbeteren. In sommige gevallen is een verwijzing nodig naar collega’s elders voor onder meer kaakchirurgie (nauwe samenwerking met Spaarne ziekenhuis).

Meer informatie over behandelingen kunt u nalezen onder het kopje mondgezondheid en op
www.allesoverhetgebit.nl
www.ivorenkruis.nl

De gegevens en historie van uw gebit worden goed beveiligd opgeslagen bij onze tandartsenpraktijk in Hoofddorp. Op uw verzoek kunt u de gegevens laten doorsturen naar andere behandelaars.